YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kış Sporları Turizm Merkezlerine İlişkin Genel Bilgiler

TÜRKİYEDE KIŞ SPORLARI TURİZMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİ


Turizm ürününde çeşitlilik sağlanması ve turizm sezonunun tüm yıla yayılması ilkesi ve değişen turizm talebinin karşılanması amacıyla, turizmin temel dayanak noktası olan doğal ve kültürel değerlerin “Koruma-Kullanma” dengesi gözetilerek bölge ve ülke menfaatleri doğrultusunda kullanılmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımızca hazırlanan ve 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında sürdürülmektedir.

Ülkemizde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş olan kış sporları temalı 29 adet TM/KTKGB bulunmaktadır. Bu bölgelerden konaklama ve mekanik tesis imkanı sunması bakımından 9 adedi faal, 7 adedi ise kısmen faaldir.

Aşağıdaki listede ilan edilen tüm bölgelere ilişkin plan durumu, yatak kapasitesi ve mekanik tesis bilgileri verilmektedir.


Kış Turizmi_2018_.jpg