YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kategoriler ve Kriterler

A1

Kategori:Nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki türler
Kriter: Alan, düzenli olarak kayda değer sayıda nesli tehlike altında olan kuş türlerinden barındırır.

A2

Kategori: Dar yayılım alanına sahip türler
Kriter : Alanda, üreme popülasyonları dağılımı bir Endemik Kuş Alanı (Endemic Bird Area - EBA) yada İkincil alan (Secondary Area - SA) oluşturan, dar yayılım alanına sahip kuş türlerinin önemli oranlarda bulunduğu bilinir yada tahmin edilir.

A3

Kategori:Yayılımı biyomlarda sınırlanmış türler topluluğu
Kriter:Alanda, popülasyonlarının büyük bir bölümünün yada tümünün dağılımı bir biyomda sınırlanmış kuş türlerinin önemli oranlarda barındığı bilinir ya da tahmin edilir.

A4(i)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, düzenli olarak, belirli dönemlerde topluluklar halinde bulunan bir ya da birkaç sukuşu türünün, biyocoğrafik popülasyonunun % 1'ini barındırır.

A4(ii)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, düzenli olarak, belirli dönemlerde topluluklar halinde bulunan bir ya da birkaç denizkuşu ya da karasal türlerin, global popülasyonunun % 1'ini barındırır.

A4(iii)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, düzenli olarak, bir ya da birkaç türden , 20.000 sukuşu bireyini ya da 10.000 denizkuşu çiftini barındırır.

A4(iv)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, göç sırasında toplu halde uçan göçmen türler için "göç geçidi" işlevini görmektedir.

B1(i)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, düzenli olarak, belirli dönemlerde topluluklar halinde bulunan bir ya da birkaç sukuşu türünün, göç yolu ya da bağımsız bir popülasyonunun % 1'ini barındırır.

B1(ii)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, düzenli olarak, belirli dönemlerde topluluklar halinde bulunan bir ya da birkaç denizkuşu türünün bağımsız bir popülasyonunun %1'ini barındırır.

B1(iii)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, düzenli olarak, belirli dönemlerde topluluklar halinde bulunan başka kuş türlerinin göç yolu ya da bağımsız popülasyonlarının % 1'ini barındırır.

B1(iv)

Kategori:Topluluklar
Kriter:Alan, ilk ve sonbahar göçleri sırasında, 5000'den fazla leylek ya da 3000'den fazla yırtıcı kuş, pelikan ya da leylek için "göç geçidi" işlevi görür.

B2

Kategori:Korunma türleri olumsuz olan türler
Kriter:Alan, Avrupa Ölçeğinde Korunmada Öncelikli (SPEC Kategori 1, 2, 3 - Korunma Durumu Olumsuz) ve önemli kuş alanları yaklaşımı korunmasına uygun olan bir tür için ülkedeki en önemli "n" alandan biridir.

B3

Kategori:Korunma durumları olumlu,ancak popülasyonları Avrupa'da yoğunlaşmış türler
Kriter:Alan, Avrupa Ölçeğinde Korunmada Öncelikli (SPEC Kategori 4 - Korunma Durumu Olumlu, ancak Avrupa'da yoğunlaşmış) ve önemli kuş alanları yaklaşımı korunmasına uygun olan bir tür için ülkedeki en önemli "n" alandan biridir.