YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dalış Merkezi Açmak

Dalış Merkezi açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Sualtı Sporları Cankurtarma ve Sukayağı Federasyonundan izin almak mecburiyetindedir. Bu iznin alınmasından önce aşağıda belirtilen hususlar yerine getirilmelidir.

Dalış Merkezi açabilmek için;

* Bünyesinde en az bir yıldız balık adam eğitmen brövesine veya federasyonun onayladığı uluslararası yabancı eğitmen brövesine sahip olmaları,

* Bünyesinde en az bir rehber balık adam bulundurmaları,

* Vergi mükellefi olmaları,

* Federasyona bağlı eğitmen düzeyinde bir eğitici bulundurmaları veya yabancı menşeli bir kulübe üye olmaları,

* Dalış merkezinde görev alacak yabancı eğitmenlerin, oturma ve çalışma izni almış olmaları, eğitmenlik belgesini federasyona onaylatmaları,

* Dalış merkezi bünyesinde en az bir kompresör, yirmi dalış tüpü (test edilmiş) ve bu malzemelere bağlı olarak en az on takım dalış malzemesi bulundurmaları,

* Herhangi bir dalış kazasına karşı ilkyardım malzemesi ve oksijen tüpü bulundurmaları,

* Dalış emniyet kurallarına uymaları,

* Dalış merkezleri dalıcılardan geçerli dalış defteri, lisans ve doktor raporu istemeleri ve dalıcılardan en az ikisini sigorta ettirmeleri,

* Sualtı kültürel değerlerini ve tabiat varlıklarını koruyacak tedbirlerin alındığını kanıtlayıp uygulamaları,

* Belirlenmiş serbest dalış bölgelerinin dışına çıkmayacağını taahhüt etmeleri, gereklidir.

Yukarıda belirtilen hususları yerine getirdikten sonra bir dilekçe ile Federasyona müracaat edilir. Federasyonca talepleri 10 gün içinde cevaplanır.

Dalış Merkezleri Federasyon tarafından denetlenir.