YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayla Turizmi

Ülkemiz, sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri, kırsal ögelerin ağırlık kazandığı geleneksel yaşam biçimi ve dağcılık/tırmanışlar, atlı doğa gezisi, trekking, yamaç paraşütü, flora/fauna incelemesi, jeep safari vb.doğa sporlarına uygun alanlar ile yayla turizmine son derece elverişlidir.

Ülkemizde yayla odaklı turizm gelişimi yerine, yaylaların; diğer turizm çeşitlerini destekleyici unsur olarak değerlendirildiği, kalış süresinin uzatılması hedefiyle, Yayla Turizmi Gelişme/Eylem Bölgelerinin belirlendiği, planlama stratejisi Bakanlığımızca benimsenmektedir.

YAYLA TURİZM MERKEZLERİNİN SEÇİMİNDEKİ GENEL KRİTERLER

  • Doğal değerlere yönelik potansiyelin zengin olması,
  • Sivil mimari karakterinin olması,
  • Kent merkezine ulaşımın kolay sağlanır olması,
  • Yöre halkının sosyal yapısının turizme yakın olması,
  • Aktivitenin ekonomik olarak sürdürülebilmesi,
  • Diğer turizm çeşitleri ile entegrasyonunun sağlanabilir olmasıdır.

HEDEFLER

  • Kırsal kesimde yaşayanların da turizm gelirlerinden pay almasının sağlanması,
  • Turizm yatırımcısı için ekonomik açıdan uygun ve cazip yayla turizm merkezlerinin oluşturulması,
  • Yayla turizminin sürdürülebilirliği için ürün çeşitliliğinin sağlanması,
  • Yayla turizmine yönlendirilecek turist profilinin belirlenmesi.