YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Üstyapı Projeleri (Bakanlığımız Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı)

Hizmet Yapılarına yönelik çalışmalar:
 
Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Binaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binaları, Turizm Danışma Bürolarına ait yapım, bakım-onarım işlerine ilişkin proje ve yapı denetim işleri Başkanlığımız tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Ayrıca, Hizmet Binalarının yapım, bakım-onarım, tadilat ve deprem tahkikine ilişkin ödenek talepleri de bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 
   
2016 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 131.390.-TL ödenek gönderilmiştir.
 
2017 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 2.463.330.-TL ödenek gönderilmiştir.     
 
2018 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 3.625.000.-TL ödenek gönderilmiştir.      

2019 yılında;

- Hizmet Binası Bakım ve Onarımı için 1.000.000.-TL

ödenek ayrılmıştır.