YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılında Yapılan Altyapı Çalışmaları

- Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi : 46.517.670.-TL

- Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 42.246.000.-TL

- Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 40.000.000.-TL

- İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 27.230.000.-TL

- Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 277.330.-TL

- Hizmet Binası Yapımı : 2.186.000.-TL

olmak üzere toplam 158.457.000.-TL ödenek gönderilmiştir.