YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21.08.2006 - Turizm Yatırımcılarına Kamu Arazisi Tahsis Şartnamesi (2006/3)

"2006/3 KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİ" İÇİN SÜRE UZATIMI DUYURUSU

"Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi-2006/3"te özellikleri belirtilen kamu taşınmazlarının, 4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8. maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilmesine ilişkin duyuru 15.08.2006 gün ve 26260 sayılı Resmi Gazete'de 31.10.2006 günü olarak belirtilen son başvuru tarihi 15.12.2006 günü saat 16:30'a kadar uzatılmıştır.