YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

06.07.2010 - Deniz turizmi araçlarının belgelendirilmesinde verilen süre uzatıldı.

Deniz Turizmi Yönetmeliği gereği deniz turizmi araçları kapsamında; kruvaziyer gemilerin, yatların, günübirlik gezi teknelerinin, dalabilir deniz araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları ile turizm amaçlı sualtı ve su üstü faaliyet araçlarının 24/07/2010 tarihine kadar belgelendirilmesi gerekmektedir.

Deniz turizmi araçlarının belgelendirilmesinde verilen sürenin bittiği tarihin, turizm sezonunun en yoğun dönemine rastlaması nedeniyle, turizm sezonunda herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi bakımından deniz turizmi araçlarının belgelendirilmesinde verilen sürenin, diğer deniz turizmi araçlarından turizm amaçlı sualtı ve su üstü faaliyet araçları hariç olmak üzere, Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin Geçici 2.maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak 24/07/2010 tarihinden itibaren altı ay uzatılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.