YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

03.09.2015 - Seyahat Acentalarına Sağlanacak Turizm Desteği

SEYAHAT ACENTALARINA SAĞLANACAK TURİZM DESTEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Rusya’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle uçuş ve rezervasyon iptallerinin önüne geçilebilmesi ve turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması için “tarifesiz (charter) turistik uçak” seferleriyle turist getiren Bakanlığımızdan (A) grubu seyahat acentası işletme belgeli seyahat acentalarına yönelik destek sağlanması kararı alınmıştır. Destek kapsamındaki ülkeler ile havalimanları ve desteğin nasıl yapılacağına ilişkin genel bilgilendirme aşağıda belirtilmektedir.

 

Destek Kapsamındaki Ülkeler:

 

Azerbaycan                                                             Moldova

Belarus                                                                    Özbekistan

Ermenistan                                                              Rusya

Gürcistan                                                                 Tacikistan

Kazakistan                                                               Türkmenistan

Kırgızistan                                                               Ukrayna

İran

 

Destek Kapsamındaki Havalimanları:

 

Antalya Gazipaşa-Alanya 

Antalya

Muğla Dalaman

Muğla Milas-Bodrum

İzmir Adnan Menderes

 

Desteğin Sağlanacağı Tarih Aralığı:

15/09/2015, Saat 00:00 (dahil) - 30/11/2015,  Saat 23:59 (dahil) arasında yerel iniş saatleri esas alınacaktır.

 

Destek Miktarı:Uçak başına 6.000 ABD Doları

 

Desteğin Kapsamı:

Anılan ülkelerden belirtilen havalimanlarına en az 100 yolcu  kapasiteli uçaklarla gerçekleştirilen (N 210 ve N 211 uçuş kodu ile) tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren Bakanlığımızdan (A) grubu seyahat acentası işletme belgesine sahip seyahat acentaları yararlandırılır.

Başvuru Tarihi:

 

Eylül ayında gerçekleştirecekleri tarifesiz (charter) turistik seferler için Ekim ayı içerisinde,

Ekim ayında gerçekleştirecekleri tarifesiz (charter) turistik seferler için Kasım ayı içerisinde,

Kasım ayında gerçekleştirecekleri tarifesiz (charter) turistik seferler için Aralık ayı içerisinde,

aşağıda belirtilen turizm desteği başvuru belgeleri ile Bakanlığımıza başvurulur.

 

Belirtilen dönemler içerisinde, uçaktaki yolcuların tek bir acenta tarafından getirilmesi halinde bu seferlere ilişkin taleplere öncelik tanınacaktır.

 
 

Başvuru Belgeleri:

 

1-Başvuru dilekçesi

2-Acenta tarafından hazırlanan aylık (Eylül, Ekim  ve Kasım ayları için ayrı ayrı hazırlanan) hakediş çizelgesi

3-Aslına uygunluğu seyahat acentası belgesi sahibi şirket tarafından onaylanan uçak firması ile tur operatörü arasında düzenlenmiş olan sözleşme örneği ve yeminli tercüman onaylı tercümesi

4-Aslına uygunluğu seyahat acentası belgesi sahibi şirket tarafından onaylanan, tur operatörü ile seyahat acentası arasında düzenlenmiş olan sözleşme örneği ve yeminli tercüman onaylı tercümesi

5-Başvuru tarihinden önceki son 7 iş günü içerisinde Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan seyahat acentası belgesi sahibi şirketin borcu olup olmadığını gösterir yazı

6-Taahhütname

7-Tarifesiz (charter) turistik seferlerine ilişkin ilgili yer hizmeti kuruluşu, Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve ilgili Havalimanı Müdürlüğünden onaylı iniş yapılan her havalimanı için ayrı ayrı düzenlenmiş aylık (Eylül, Ekim  ve Kasım ayları için hazırlanan)  uçuş beyan formu

8-Her bir havalimanı için aylık (Eylül, Ekim  ve Kasım ayları için ayrı ayrı hazırlanan)  olarak düzenlenmiş turizm desteği başvuru formu

9-Pasaport no ve yolcu isimlerinin belirtildiği, her uçak için ayrı ayrı düzenlenmiş Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünden onaylı yolcu listesi ile acenta tarafından verilecek yolcu listesi (uçaklarda tek bir acentanın yolcusunun bulunması halinde bu liste istenilmez)

10-Belge sahibi şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri
 
11-Bakanlığımızca talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
 

Not:Detaylı bilgi istenilmesi halinde Seyahat Acentaları Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Adres: İsmet İnönü Bulvarı No:32 Emek/ANKARA