YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Daire Başkanlığı

Başkanlığın görev ve sorumlulukları:

Denizcilik ve turizm hizmetleri açısından deniz turizmi tesisleri ve araçlarının yatırım ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşviki, bunların güvenli bir biçimde kullanılması, bu işletmelerin ülke ekonomisine ve ülke turizmine yararlı olacak şekilde nitelik ve standartlarının belirlenmesinin sağlanması, bu alanda faaliyet gösteren yatırımcı ve işletmeciler, kamu görevlileri ile tesis ve araçlardan yararlanacak kişilerin uyması gereken asgari kuralları belirleyerek, deniz turizmi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak ve kalitenin yükseltilmesini sağlamaktır.

Şube Müdürlükleri

- Deniz Turizmi Tesisleri Şube Müdürlüğü
- Deniz Turizmi Araçları Şube Müdürlüğü
- Sektörel İlişkiler ve İzleme Şube Müdürlüğü
- Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Faaliyetler

- Deniz turizmi araçları yatırımı ve işletmeciliğine ilişkin belgelendirme işlemleri,
- Deniz turizmi tesisleri yatırım ve işletmeciliğine ilişkin belgelendirme işlemleri,
- Türk karasularında sportif amaçlarla yapılacak sualtı dalışlarına ilişkin ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli işlemler,
- Yabancı bayraklı yatların Türk karasularında seyri ve kabotaj haklarına ilişkin çalışmalar,
- Deniz turizmi ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon.

Deniz Turizmi İşlemleri