YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Daire Başkanlığı

Başkanlığın Görev ve Sorumlulukları

Denizcilik ve turizm hizmetleri açısından deniz turizmi tesisleri ve araçlarının yatırım ve işletmeciliğinin geliştirilmesi, teşviki, bunların güvenli bir biçimde kullanılması, bu işletmelerin ülke ekonomisine ve ülke turizmine yararlı olacak şekilde nitelik ve standartlarının belirlenmesinin sağlanması, bu alanda faaliyet gösteren yatırımcı ve işletmeciler, kamu görevlileri ile tesis ve araçlardan yararlanacak kişilerin uyması gereken asgari kuralları belirleyerek, deniz turizmi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak ve kalitenin yükseltilmesini sağlamaktır.


İşlemler
Deniz turizmi işlemleri için tıklayınız.

Şube Müdürlükleri