YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Mali Yardım Projeleri

-Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi : 60.798.610.-TL

-Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 54.500.000.-TL

-Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 28.500.000.-TL

-Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 131.390.-TL

Olmak üzere toplam 143.930.000.-TL ödenek gönderilmiştir.