YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Mali Yardım Projeleri

Turizm Yatırımlarını Destekleme Projesi: 17.500.000.-TL

Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 45.000.000.-TL

Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 43.000.000.-TL

İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 30.442.000.-TL

Frig Yolları : 4.500.000.-TL

Hizmet Binası Bakım ve Onarımı :3.625.000.-TL

olmak üzere toplam 144.067.000.-TL ödenek gönderilmiştir.