YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetleri

2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" ve "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarından tahsil edilmesi gereken bedellerinin tespiti için yapılacak işlemlere esas olmak üzere, Bakanlığımızca turizm tesisleri için belirlenen 2019 yılı birim maliyetlerine ilişkin liste için tıklayınız.