YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Tesisleri Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Deniz turizmi tesisleri yatırım veya işletmeciliği yapmak üzere Bakanlığa başvuran yerli ve yabancı yatırımcıları öngörüş vererek bilgilendirmek,

- Deniz turizmi tesisleri yatırım veya işletmeciliği taleplerine ilişkin müracaat dosyalarını incelemek, varsa eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapmak,

- Deniz turizmi tesislerine yatırım, kısmi işletme ve işletme belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

- Deniz turizmi tesisleri yatırım, kısmi işletme ve işletme belgesi; belge iptali, belge devri, tadilat, tür, statü değişikliği vb. işlemleri yürütmek,

- Bakanlıktan belgeli deniz turizmi tesislerinde kalan yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’de kalış sürelerini belirlemek,

- Belgeli deniz turizmi tesislerinin periyodik olarak dosyalarını incelemek, eksiklerinin giderilmesi yönünde çalışmaları yapmak ve yıl sonu itibariyle faaliyetlerini değerlendirmek,

- Belgeli deniz turizmi tesislerine ilişkin her türlü şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

- Deniz turizmi tesislerinin hizmet kalitelerinin artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapmak,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.