YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Araçları Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Deniz turizmi araçları yatırım veya işletmeciliği yapmak üzere Bakanlığa başvuran yerli ve yabancı yatırımcılara ön görüş vererek bilgilendirmek,

- Deniz turizmi araçları yatırım veya işletmeciliği taleplerine ilişkin başvuru dosyalarını incelemek, varsa eksikliklerini gidermek,

- Deniz turizmi aracı işletmelerine yatırım, kısmi işletme ve işletme belgesi düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

- Deniz turizmi aracı işletmelerinin yatırım, kısmi işletme ve işletme belgesi belge iptali, belge devri, kapasite ve statü değişikliği vb. işlemlerini yürütmek,

- Belgeli deniz turizmi araçları işletmelerin periyodik olarak dosyalarını incelemek, eksiklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve işletmelerin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini değerlendirmek,

- Belgeli deniz turizmi araçları işletmelerine ilişkin her türlü şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

- Deniz turizmi araçlarına ilişkin olarak yurt içinde ve yurt dışında gerekli inceleme ve araştırma yapmak,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.