YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Bayraklı Özel Yatların Türkiye'de Kalış Süreleri

01.01.2015 tarihinden sonra Türkiye'ye giriş yapmış olan veya Bakanlığımızdan süre uzatımı işlemi yapılan ancak 31.05.2021 tarihinden önce Türkiye'de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye'de kalma sürelerinin herhangi bir başvuruya ve bir işleme gerek kalmaksızın 31.05.2021 tarihine kadar uzatılması hususu 14.10.2020 tarihli ve 765765 sayılı Bakanlık Makamı "Olur"u ile uygun görülmüştür.