YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11.11.2013 - TURSAB 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 34/a maddesi gereğince; Birliğimizin, 21.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.11.2013 Pazar günü saat 10:30'da, İstanbul Lütfı Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Auditoriumu, Harbiye/ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yasa gereğince çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte 30.11.2013 Cumartesi günü, seçimler ise ikinci toplantıyı takip eden 01.12.2013 Pazar günü aynı adreste, 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Önemle duyurulur.
TURSAB YÖNETİM KURULU
 
TOPLANTI GÜNDEMİ:
 
1) Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 2 Katip)
3) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu'nun okunması ve müzakeresi
4) Denetim Kurulu Faaliyet raporu'nun okunması ve müzakeresi
5) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
6) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası
8) Birliğin yeni dönem Çalışma Programı ve Bütçe Tasarısı'nın görüşülmesi
9) Dilek ve temenniler
10) Seçimler (Yönetim Kurulu için 9 asil ve 9 yedek üye, Denetim Kurulu için 3 asil ve 3 yedek üye, Disiplin Kurulu için 3 asil ve 3 yedek üyenin seçilmesi)
11) Kapanış
 
TURSAB 21. Olağan Genel Kurulu Toplantısına katılacak Seyahat Acentaları listesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: (pdf dosyası-28 MB) 
 
TURSAB 21. OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN LİSTESİ 
TURSAB 21. OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN LİSTESİ SON SAYFA
 
TURSAB 20. Dönem Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: (pdf dosyası-14 MB)