YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Turizmi Tesisleri Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi


Deniz turizmi tesisleri, Yönetmelikte belirtilen tür ve sınıfının asgari niteliklerini sağlamak koşulu ile, tamamlanmayan üniteleri yatırım kapsamında tutularak kısmi turizm işletmesi belgesi talebinde bulunabilirler. Bu durumda "Turizm Yatırım Belgesinin Turizm İşletme belgesine çevrilmesi talebi" başvurusundaki istenen belgeler ile Bakanlığa başvurulur.