YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Oymapınar Turizm Kenti


Bakanlığımızca 24. Grup kapsamında ilan edilen Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Oymapınar yerleşmesi, Antalya İli Manavgat ilçesine bağlı bir yerleşim merkezidir. Yerleşim merkezi yönetsel açıdan bağlı bulunduğu Manavgat İlçesinin Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Oymapınar belde merkezi Antalya il merkezine , Manavgat ilçesine ise uzaklıkta yer almaktadır.

Projeye konu alan yaklaşık 45.000 hektar büyüklüğünde olup, doğusunda Alanya ilçesi Avsallar beldesi, kuzeyinde İbradı ve Akseki ilçeleri, güneyinde Manavgat ilçesi, batısında da Çolaklı beldesi bulunmaktadır. Bu çalışma alanı içinde Oymapınar Belediye sınırları ve Oymapınar ile Manavgat Barajları bulunmaktadır.

Proje alanı Belek, Side, Manavgat Turizm Bandının arka etkileşim bölgesinde yer almaktadır. Bu Turizm bandı deniz-kum-güneş odaklı 7 - 8 aylık turizm faaliyetlerini içeren 75.000 yatak kapasiteli bir alandır. Oymapınar Turizm Gelişim Bölgesi, Belek, Side, Manavgat Turizm Bandındaki 7 aylık turizm potansiyelini 12 aya yaymayı, turizm hizmet kalitesini yükseltmeyi, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve mevcut 75.000 yatak kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen bir proje bölgesi olarak seçilmiştir.

Türkiye’deki konaklama yataklarının büyük çoğunluğunun bölgenin kıyı kesiminde yer alması, bölgenin coğrafi konumunun turizm gelişimindeki önemi ve avantajları (ulaşım kolaylığı, teknik alt yapı vb.) ve taşıdığı doğal ve tarihi değerleri nedeniyle Bakanlığımızca yürütülen 2. Turizm Gelişim Projesinin Doğu Antalya ‘da gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Dünyadaki yeni eğilimler ve talepler doğrultusunda dinamik bir anlayışla ile planlanan Oymapınar Turizm Gelişim Projesi çerçevesinde; Bakanlığımızın öngördüğü genel turizm gelişim politikalarına uygun olarak, bölgenin nitelik ve ihtiyaçları; genel çevre değerleri; fiziki, sosyal ve kültürel çevre ile uyumu ele alınmış olup ürün kalitesi ve içeriğiyle gelişen ve çeşitlenen turizm taleplerini karşılayacak alternatif turizm gelişimi önerilmiştir. Proje kapsamında başta golf turizmi olmak üzere, sportif amaçlı turizm, doğa turizmi, gençlik turizmi, eko-turizm ve hobi bahçeleri, vb. alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, proje kapsamında başta golf turizmi olmak üzere, eko-turizm, sportif amaçlı turizm, doğa turizmi, vb. turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanarak, bölge sınırları kapsamında hazırlanan 1/25.000 ölçekli Oymapınar Çevre Düzeni Planı Bakanlığımızca 17/7/2008 tarihinde onaylanmıştır.RESMİ GAZETE İLAN FÖYÜ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI