YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Didim Turizm Kenti

Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KTKGB’ye ilişkin sınır daraltması ise 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Didim Çevre Düzeni Planı Revizyonu 28/12/2006 tarihinde 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde Bakanlığımızca tahsis edilebilecek 6 bölge Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi olarak tespit edilmiştir. 

Mera vasıflı alt bölgelerin tasarruf hakkının Bakanlığımıza alınması sürecinin uzaması nedeniyle Didim’de turizm gelişimine ivme kazandırmak, nitelikli turizm tesislerinin yapılmasını sağlamak amacıyla alt bölge içerisinde yer alan Hazine adına kayıtlı taşınmazların alt bölge sınırları dışına çıkarılarak turizm tesis alanı olarak planlanması ve müstakilen tahsis amaçlı değerlendirilmesine olanak sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda planlanan alanlar, turizm yatırımcısına tahsis edilmiş ve faaliyete başlamıştır. Alt bölgelerin tasarruf hakkının alınmasına yönelik çalışmalar Bakanlığımızca sürdürülmektedir. 

Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesinde Bakanlığımızca onaylı Çevre Düzeni Planı doğrultusunda alt ölçekli planlama çalışmalarına devam edilmektedir.