YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımıza (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) Bağlı Faal Kültür Merkezleri (48il+29ilçe=77 Adet)