YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ankara akm

Ankara AKM

Kullanım alanı:

Toplantı salonu (230 Kişilik), güzel sanatlar galerisi, Cumhuriyet Devri Müzesi, kütüphane, işlikler, atölyeler, kafeterya, idari ve teknik mekânlar