YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Merkezindeki faaliyetlerde alınacak ücretler nasıl belirlenir?

Kültür Merkezi’nin özelliğine göre açık ve kapalı mekanlar kazanç getirici faaliyetler için geçici olarak kiraya verilir. Alınacak ücretler, her takvim yılı için Bakanlıkça belirlenerek müdürlüklere bildirilir. Ancak, 21.03.2002 tarih ve 3886 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Bakanlık Makamınca uygun görüldüğü takdirde, kültür merkezi salonları ve mekanları ücretsiz veya ücretsiz-katkı payı alınmaksızın ilgili kurum ve kişilere tahsis edilebilmektedir.