YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Merkezi Müdürlükleri bünyesinde yer alan salon ve mekanların tahsis işlemleri nasıl uygulanır?

Söz konusu tahsis işlemleri, Valilik ve Bakanlığımız DÖSİMM İşletmeleri Merkez Müdürlüğü vasıtasıyla yürütüleceğine ilişkin 31.12.2003 tarih ve 8967 sayılı Makam Onayı ile buna bağlı olarak hazırlanmış olan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Tahsis Yönergesi” ne göre uygulamalarını sürdürecektir.