YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis işlemlerinde başvurular nasıl değerlendirilir? Hangi başvurularda tahsis ücreti alınmaz?

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı mekanların tahsisinde koruma kurullarının var olan kararlarına müze müdürlerinin görüşü alınarak karara aykırı tahsis işlemi yapılamaz. Etkinliklerde kamu yararı amacı gözetilir. Faaliyete uygun sözleşmenin düzenlenmesi yapılarak tahsisin 3inci şahıslara devredilmemesi hususları dikkate alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlardan yapacakları etkinliklerden 15 gün öncesinden başvurmaları halinde tahsis ücreti alınmaz bunun dışında hiçbir surette ücretsiz tahsis yapılamaz.