YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis tarife ücretleri hangi teklif ve kararla belirlenir ?

Tahsis tarife ücretleri her yıl ilgili Genel Müdürlüklerin teklifi ve DÖSİMM Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bakanlığımız birimlerince gerçekleştirilecek faaliyetler ücretsizdir. Yapılacak her prova video ve film çekimleri, büfe ve satış tanıtım amaçlı sergiler için tahsis ücretinin dörtte biri kadar ilave ücret alınır.

Mesai saatleri dışında yapılan faaliyetlerde görev alacak personelin çalışma ücretleri tahsis yapılmadan tahsil edilir ve ilgililere ödenir.