YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kısa Süreli Tahsis ne anlama gelmektedir; amacı nedir?

30 günü aşmayan tahsisleri ifade eder. Bu süreyi aşan tahsis talepleri DÖSİMM ile yapılacak özel bir protokol kapsamında değerlendirilir. Kısa Süreli Tahsis Yönergesi, tahsisler ile ilgili konularda izin alınmasına, izin için başvuru şekline, uyulacak hususlara ve alınacak ücretlere ilişkin esasları kapsar.

Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı müze-ören yerleri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, bilimsel ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek kısa süreli tahsis işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.