YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsis işlemleri ne şekilde yapılmaktadır?

Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlar için tahsis talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, yapacağı faaliyetlerin yeri ve zamanı da belirterek, tahsisi istenilen yerin bağlı bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bir dilekçe ile faaliyet tarihinden en az (3) gün önce başvurarak izin ister. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu tahsis işlemleri kesinleştikten sonra DÖSİMM ve ilgili Genel Müdürlükler bilgilendirilir.

Ancak, Ankara Resim Heykel Müzesi salonlarının tahsisinde başvurular Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne; Ankara AKM Alanları ve Salonları, İstanbul AKM salonları ve Milli Kütüphane Başkanlığı Salonlarının tahsisinde ise doğrudan ilgili birimlere yapılır. İlgili birimler iş bu yönerge doğrultusunda tahsis işlemlerini bizzat gerçekleştirdikten sonra, Genel Müdürlüklerini ve DÖSİMM’i bilgilendirirler.