YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Merkezindeki etkinlikler hangi kurum kuruluş ve kişilere tahsis edilmektedir?

Kültür Merkezi bünyesinde kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen etkinlikler her yıl Bakanlığımızca belirlenen ücret tarifesi dahilinde yapılmaktadır. Ancak; 21.03.2002 tarih ve 2002/3886 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Bakanlık Makamınca uygun görüldüğü takdirde Kültür Merkezi salonları, Alanları ve mekanları ücretsiz, ücretsiz-katkı paysız ilgili kurum, kuruluş ve kişilere tahsis edilmektedir.

Kültür merkezleri bünyesindeki salon, mekan ve diğer alanların ücret tarifeleri, her yıl Ocak ayında belirlenmektedir.