YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Turizm Tesisleri ile İlgili Mevzuat
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair 2005/1 nolu tebliğ

Seyahat Acentaları ile İlgili Mevzuat
1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,
Seyahat Acentaları Yönetmeliği
Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği

A Grubu Seyahat Acentalarına Uçak Desteği Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 2016/8508 nolu Karar

09/06/2016 tarih ve 29737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması

09/09/2016 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması

05/04/2017 tarih ve 30029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması

13/03/2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması

GENELGELER
Tur Güvenliğine ilişkin 02/11/2015 tarih ve 2015/08 sayılı Genelge
Seyahat Acentalığı Faaliyetlerine ilişkin 04/03/2015 tarih ve 2015/02 sayılı Genelge ve Denetim Tutanakları

Seyahat Acentalığı Faaliyetlerine ilişkin 04/03/2015 tarih ve 43057 sayılı GenelgeDeniz Turizmi ile İlgili Mevzuat
Deniz Turizmi Yönetmeliği
Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

Arazi Tahsisi ile İlgili Mevzuat
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
4916 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar


Diğer Mevzuat
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile ilgili DiğerMevzuat
Bakanlıkla İlgili Mevzuat