YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Altyapı Projeleri

Bakanlığımızca turistik yörelerde yapılan altyapı (turistik yol, içmesuyu, atıksu arıtma, kanalizasyon, telesiyej vb) hizmetleri Proje inşaat Daire Başkanlığı Alt Yapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Başkanlığımızca bugüne kadar yapılan altyapı yatırımları:

Atıksu Arıtma Tesisleri: Antalya’da 23 (4 adedi tevsii), Muğla’da 6, Nevşehir’de 2, Balıkesir’de 1,Çanakkale'de 1 olmak üzere toplam 33 adet biyolojik tipte arıtma tesisi yapılmıştır. Bunların toplam kapasitesi 426,210 m3/gün, eşdeğer nüfusu 1.353.920 ve yatırım tutarı yaklaşık 85,3 milyon ABD dolarıdır.

İçmesuyu Tesisi: Antalya’da 4, Muğla’da 2, Kars’ta 1 ve İzmir’de 1 olmak üzere 8 adet içmesuyu tesisi yapılmıştır. Bunların toplam depo kapasitesi 30.500 m3, isale hattı uzunluğu 103.235 m. Yatırım tutarı yaklaşık 12,5 milyon ABD dolarıdır.

Kanalizasyon Kollektör Hattı: Antalya’da 12, Muğla’da 1, Kars’ta 1, İzmir’de 1, Nevşehir’de 2, Çanakkale'de 1 adet olmak üzere toplam 18 adet kanalizasyon kollektör hattı yapılmış, bunların toplam uzunluğu 315.990 m . Yatırım tutarı yaklaşık 27,75 milyon ABD dolarıdır.

Telesiyej Tesisleri: Kars’ta 2 adet telesiyej tesisi yapılmış, bunların toplam uzunluğu 3.735 m. Yatırım tutarı yaklaşık 2,5 milyon ABD dolarıdır.

Geçirimsiz Perde İnşaatları: İzmir Çeşme Ildır ’da içmesuyu kaynaklarını korumak amacı ile 2 adet geçirimsiz perde inşaatı yapılmış, bunların toplam uzunluğu 709 m. Yatırım tutarı 3 milyon ABD dolarıdır.

Kompost Tesisleri: Antalya Kemer ve Manavgat’da 2 adet kompost tesisi ve düzenli depolama tesisi yapılmış, toplam kapasitesi 160.000 ton/yıl. Yatırım tutarı 10 milyon ABD dolarıdır. 

Turistik Karayolları: Bakanlığımızca ilan edilen turizm alan ve merkezleri ile turizm potansiyeline sahip yörelerde, ulaşımın rahat ve güvenli olması amacıyla turistik yol çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, önceden belirlenen yollar için bakım, onarım ve kar mücadelesi hizmetleri, Bakanlığımız ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında her yıl yapılan ayrı bir ‘Protokol’ ile gerçekleştirilmektedir.

Son 5 yıl içerisinde Bakanlığımız görev yetki ve sorumlulukları kapsamında, Turizm Alan ve Merkezlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve turizm sektörüne hizmet verebilecek altyapı ihtiyaçlarının tespit edilip faaliyete geçirilmesi amacıyla Antalya İli Serik Bölgesi ve Belek Turizm Merkezine hitap edecek olan ve yatırım bütçesi Bakanlığımız tarafından karşılanan “Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi” 2021 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Söz konusu iş kapsamında “Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Çalışmaları” da tamamlanarak 2022 yılı sonu itibari ile devreye alınmıştır. Yine Antalya İlinde 1994 yılında yapılan Kemer ve Çamyuva Atıksu Arıtma Tesislerinin ekonomik ömrünü, mevcut derin deniz deşarjının da kullanım süresini doldurmasından dolayı yıkılarak yerine yeni bir tesis yapılması gereği duyulmuş olup bu kapsamda yine yatırım Bütçesi Bakanlığımız tarafından karşılanacak olan “Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi Ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi”ne Şubat 2023 tarihi itibari ile başlanılmıştır. Söz konusu tesisin 2024 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır.

Bütçeleri Bakanlığımız tarafından karşılanan ve 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanmış olan Muğla İlimizde “Muğla Bodrum İçmeler-Torba Atık su Arıtma Tesisi” projesi ile “Kızılağaç-Yalı-Çiftlik bölgelerini kapsayan 2. Etap Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri” projeleri kapsamında Torba- Kızılağaç- Çiftlik- Yalı ve İçmeler bölgeleri ve Bodrum ilçesinin doğu kısmında yer alan mahallelerinin atık sularının toplanacağı kanalizasyon şebeke, kollektör hatları ile bölgenin atık suları arıtılıp alıcı ortama deşarj edilerek bölgenin doğal yapısının korunması bu sayede bölge turizminin sürekliliği amaçlanmaktadır.