YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Altyapı Projeleri

Bakanlığımızca turistik yörelerde yapılan altyapı (turistik yol, içmesuyu, atıksu arıtma, kanalizasyon, telesiyej vb) hizmetleri Proje inşaat Daire Başkanlığı Alt Yapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Başkanlığımızca bugüne kadar yapılan altyapı yatırımları:

Atıksu Arıtma Tesisleri: Antalya’da 23 (4 adedi tevsii), Muğla’da 6, Nevşehir’de 2, Balıkesir’de 1,Çanakkale'de 1 olmak üzere toplam 33 adet biyolojik tipte arıtma tesisi yapılmıştır. Bunların toplam kapasitesi 426,210 m3/gün, eşdeğer nüfusu 1.353.920 ve yatırım tutarı yaklaşık 85,3 milyon ABD dolarıdır.

İçmesuyu Tesisi: Antalya’da 4, Muğla’da 2, Kars’ta 1 ve İzmir’de 1 olmak üzere 8 adet içmesuyu tesisi yapılmıştır. Bunların toplam depo kapasitesi 30.500 m3, isale hattı uzunluğu 103.235 m. Yatırım tutarı yaklaşık 12,5 milyon ABD dolarıdır.

Kanalizasyon Kollektör Hattı: Antalya’da 12, Muğla’da 1, Kars’ta 1, İzmir’de 1, Nevşehir’de 2, Çanakkale'de 1 adet olmak üzere toplam 18 adet kanalizasyon kollektör hattı yapılmış, bunların toplam uzunluğu 315.990 m . Yatırım tutarı yaklaşık 27,75 milyon ABD dolarıdır.

Telesiyej Tesisleri: Kars’ta 2 adet telesiyej tesisi yapılmış, bunların toplam uzunluğu 3.735 m. Yatırım tutarı yaklaşık 2,5 milyon ABD dolarıdır.

Geçirimsiz Perde İnşaatları: İzmir Çeşme Ildır ’da içmesuyu kaynaklarını korumak amacı ile 2 adet geçirimsiz perde inşaatı yapılmış, bunların toplam uzunluğu 709 m. Yatırım tutarı 3 milyon ABD dolarıdır.

Kompost Tesisleri: Antalya Kemer ve Manavgat’da 2 adet kompost tesisi ve düzenli depolama tesisi yapılmış, toplam kapasitesi 160.000 ton/yıl. Yatırım tutarı 10 milyon ABD dolarıdır. 

Turistik Karayolları: Bakanlığımızca ilan edilen turizm alan ve merkezleri ile turizm potansiyeline sahip yörelerde, ulaşımın rahat ve güvenli olması amacıyla turistik yol çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca;

Bakanlığımız görev yetki ve sorumlulukları kapsamında, Turizm Alan ve Merkezlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve turizm sektörüne hizmet verebilecek altyapı ihtiyaçlarının tespit edilip faaliyete geçirilmesi amacıyla ‘‘Serik 2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi’’  için gerekli olan yatırım bütçesi Bakanlığımız tarafından karşılanmakta ve ödeneklerin yerinde kullanılması amacıyla teknik çalışmalar sürdürülmekte olup Serik Bölgesi ve Belek Turizm Merkezine hitap edecek “Serik 2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşinin” 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan detaylı bilgi sayfa 94-96'da bulunabilir. Tıklayınız.

Ayrıca, önceden belirlenen yollar için bakım, onarım ve kar mücadelesi hizmetleri, Bakanlığımız ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında her yıl yapılan ayrı bir ‘Protokol’ ile gerçekleştirilmektedir.


Turistik Yollar Kapsamındaki Projelerin Yatırım Ödenekleri (2014-2020 )