YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Altyapı Projeleri

Bakanlığımızca turistik yörelerde yapılan altyapı (turistik yol, içmesuyu, atıksu arıtma, kanalizasyon, telesiyej vb) hizmetleri Proje inşaat Daire Başkanlığı Alt Yapı Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 
Başkanlığımızca bugüne kadar yapılan altyapı yatırımları :
 
Atıksu Arıtma Tesisleri : Antalya’da 23 (4 adedi tevsii), Muğla’da 6, Nevşehir’de 2, Balıkesir’de 1,Çanakkale'de 1 olmak üzere toplam 33 adet biyolojik tipte arıtma tesisi yapılmıştır. Bunların toplam kapasitesi 426,210 m3/gün, eşdeğer nüfusu 1.353.920 ve yatırım tutarı yaklaşık 85,3 milyon ABD dolarıdır.
 
İçmesuyu Tesisi : Antalya’da 4, Muğla’da 2, Kars’ta 1 ve İzmir’de 1 olmak üzere 8 adet içmesuyu tesisi yapılmıştır. Bunların toplam depo kapasitesi 30.500 m3, isale hattı uzunluğu 103.235 m. Yatırım tutarı yaklaşık 12,5 milyon ABD dolarıdır.
 
Kanalizasyon Kollektör Hattı : Antalya’da 12, Muğla’da 1, Kars’ta 1, İzmir’de 1, Nevşehir’de 2, Çanakkale'de 1 adet olmak üzere toplam 18 adet kanalizasyon kollektör hattı yapılmış, bunların toplam uzunluğu 315.990 m . Yatırım tutarı yaklaşık 27,75 milyon ABD dolarıdır.
 
Telesiyej Tesisleri : Kars’ta 2 adet telesiyej tesisi yapılmış, bunların toplam uzunluğu 3.735m. Yatırım tutarı yaklaşık 2,5 milyon ABD dolarıdır.
 
Geçirimsiz Perde İnşaatları : İzmir Çeşme Ildır ’da içmesuyu kaynaklarını korumak amacı ile 2 adet geçirimsiz perde inşaatı yapılmış, bunların toplam uzunluğu 709 m. Yatırım tutarı 3 milyon ABD dolarıdır.
 
Kompost Tesisleri : Antalya Kemer ve Manavgat’da 2 adet kompost tesisi ve düzenli depolama tesisi yapılmış, toplam kapasitesi 160.000 ton/yıl. Yatırım tutarı 10 milyon ABD dolarıdır. 
 
Turistik Karayolları : Bakanlığımızca ilan edilen turizm alan ve merkezleri ile turizm potansiyeline sahip yörelerde, ulaşımın rahat ve güvenli olması amacıyla turistik yol çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.  
 
Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan detaylı bilgi sayfa 100-104'de bulunabilir. Tıklayınız.

Ayrıca, önceden belirlenen yollar için bakım, onarım ve kar mücadelesi hizmetleri, Bakanlığımız ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında her yıl yapılan ayrı bir ‘Protokol’ ile gerçekleştirilmektedir.

Turistik Yollar Kapsamındaki Projelerin Yatırım Ödenekleri (2014-2018 )

ANA KALEMLER

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

Etüt Proje

710.000 TL

750.000 TL

1.050.000 TL

1.125.000 TL

1.025.000 TL

Bodrum Turistik Yolları

5.000.000 TL

5.600.000 TL

8.945.000 TL

10.760.000 TL

6.000.000 TL

Turistik Yolların Normal Bakım ve Trafik Giderleri

1.622.000 TL

1.710.000 TL

2.400.000 TL

2.570.000 TL

2.570.000 TL

Turizm Alanı ve Merkezi Yolları

20.818.000 TL

20.500.000 TL

 

31.203.000 TL

 

24.866.000 TL

34.818.000 TL

Turistik Yörelere Ulaşım Yolları

19.695.000 TL

23.300.000 TL

39.396.000 TL

36.339.000 TL

23.847.000 TL

Yeni İşler

10.000 TL

0

2.400.000 TL

0

100.000 TL

Turistik Yerleşim Yerleri İç Yoları

2.000 TL

2.000 TL

0

0

-

GAP Bölgesi Turistik Yolları Yapım ve Onarımı

1.712.000 TL

4.373.000 TL

553.000 TL

0

-

Münferit Projeler

11.091.000 TL

11.471.000 TL

0

0

-

Turistik Yollar Yapım Onarım Bakım Çalışmaları

0

1.000.000 TL

1.106.000 TL

2.570.000 TL

6.670.000 TL

TOPLAM (TL)

60.660.000 TL

68.709.000 TL

87.053.000 TL

78.230.000 TL

75.030.000 TL