YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlük Makam Telefon Listesi

BİRİM ADIADRESTEL/FAKS
Genel Müdürlük Makamı 
   (Genel Müdür - Neşe ÇILDIK )

Kat:3Tel:+90.0312 470 71 04
Genel Müdürlük Makamı 
   (Genel Müdür Yrd. - Levent KIRCAN)
  
Kat:3 Tel:+90.0312 470 71 10
Faks:+90.0312 222 60 21
Genel Müdürlük Makamı 
   (Genel Müdür Yrd. - Emin ÖZKAN)
  
Kat:3 Tel:+90.0312 470 71 12
Genel Müdürlük Makamı 
   (Genel Müdür Yrd. V. - Dr. Yusuf SEVEN)
  
Kat:5 Tel:+90.0312 470 71 09
 Genel Müdürlük Makamı 
   (Genel Müdür Yrd. V. - Elçin ŞİMŞEK ÖNCÜ)
  
Kat:5 Tel:+90.0312 470 71 15
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
   (Kurul Başkanı - Barış Can ÜSTÜNTAŞ)

Kat:6-7
Tel:+90.0312 470 71 23
Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Halil SAĞKURT)

Kat:4 Tel:+90.0312 470 71 16
Arazi Tahsis Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Caner YILMAZ)     
Kat:3
Tel:+90.0312 470 71 19
Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı V. - Harun İDER)            

Kat:5
Tel:+90.0312 470 71 25
Proje İnşaat Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Halil İbrahim KILIÇASLAN)
Kat:5
Tel:+90.0312 470 71 27
Faks:+90.0312 223 54 48

Seyahat Acentaları Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Duran ÇONA)

Kat:6
Tel:+90.0312 470 71 29
Faks:+90.0312 222 63 21
Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Fatih ÖZKAN)  
Kat:4
Tel:+90.0312 470 71 14
Turizm Amaçlı Konutları Belgelendirme Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı V. - Berna TEZCAN)

Kat:6Tel:+90.0312 470 71 88
Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı
   (Daire Başkanı - Şule AKTÜRK ALKAN)

Kat:4Tel:+90.0312 470 71 21
Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı
    (Daire Başkanı - Özgür ALMAÇ)
Kat:3
Tel:+90.0312 470 71 32
Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığı
   (Birim Sorumlusu - Onur MERAL)

Kat:4Tel:+90.0312 470 74 47
Turist Rehberliği ve Turizm Eğitimi Daire Başkanlığı
   (Birim Sorumlusu - Arzu KAHRAMAN YILMAZ)

Kat:9Tel:+90.0312 470 85 54