YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin 10.06.2024 tarihli ve 2024/3 sıra sayılı Genelge