YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Merkezleri

İstanbul AKM


Milli kültürün tanıtılması çerçevesinde, toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını ve fikir faaliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere tasarlanmış üstyapılardır.

Kültür merkezlerinde, söz konusu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için,

- Çok amaçlı salon
- Konferans salonu
- Fuayeler
- Okuma salonları
- Sergi salonları
- Bale ve folklor çalışma mekânları
- Müzik çalışma mekânları
- Kurs atölyeleri
- Teknik mekânlar
- Hizmet birimlerinin yer aldığı mekânlar
bulunmaktadır.  

Kültür merkezlerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nce her yıl Nisan ayında yayımlanan “Süreli Kullanım Yönergesi"nde belirlenen kurallar dâhilinde ücretli veya ücretsiz yararlanılabilir.

Kültür Merkezi Yapılarında Yer Alan Fonksiyonlar:

İhtiyaç programlarının hazırlanmasında, kültür merkezlerinin yapılacağı il ya da ilçenin nüfusu, kültürel, sosyal ve tarihi yapısı ve buna bağlı olarak ihtiyacı duyulan etkinliklerin nitelikleri belirleyici ölçütler olmaktadır. Kültür merkezi yapılarında yer alan fonksiyonları, genel olarak şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

- Ana Giriş - Fuayeler : Kültür merkezinin ana girişi ve kabul alanı olarak da kullanılan bu alanlarda danışma, sürekli satış yapılabilecek satış stantları ve geçici sergileme birimleri yer almaktadır.

- Gösteri Mekânları : Gösteriler, uluslararası kongre, konferans ve konserleri düzenlemeye olanak sağlayan ve koltuk kapasitesi, kullanıcı yoğunluğu düşünülerek belirlenen çok amaçlı salon, küçük salon ve bunların gerektirdiği yardımcı birimleri (sahne arkası mekânları, çalışma odaları, vb.) kapsamaktadır.

- Sergileme Mekânları:  Geçici sergilemenin yapıldığı açık ya da kapalı alanlar, kalıcı sergileme için tasarlanan müze bölümü (kent müzesi, resim-heykel müzesi ) ve bunlara ait servis mekânlarını (depo, arşiv vb.) içerir.

- Eğitim Mekânları: Yetişkinler ve çocuklar için kütüphane ve kütüphaneye ait mekânları (okuma salonları, süreli yayınlar salonu, arşiv, kitap deposu, idari ve teknik bölümler vb.) içermektedir.

- Atölyeler ve Çalışma Salonları: Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği mekânlardır. Bu mekânlar, resim, heykel, seramik, el sanatları, fotoğrafçılık gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği atölyeler ile bale, halk oyunları, müzik vb. çalışmaların yapıldığı salonlardır.

- Kafeterya: Giriş holü ve fuayelerle ilişkili ve kolay ulaşılabilir olması istenen mekânlardır. Açık ve kapalı oturma alanları, mutfak, depo gibi bölümleri içerir.

- Yönetim Mekânları: Kültür merkezinin işletmesi ve yönetimi için ayrılmış mekânlardır.

Teknik Mekânlar: Kültür merkezi binasının tümüne hizmet veren ısı merkezi, havalandırma merkezi, trafo ve jeneratör bölümü, ana tablo odası, kompresör odası, elektronik kontrol merkezi, kapalı devre TV bölümü, yangın ve güvenlik merkezi, çamaşırhane, bakım, onarım ve tamir atölyeleri, teknisyen odaları ve depolardan oluşmaktadır.