YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Turizm Yörelerinde Haşaratla Mücadele

Sivrisinekle mücadele ve sivrisinek aracılığıyla bulaşan hastalıkların önlenmesi amacıyla 22 Ağustos 1995 yılında Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında "Turizm Öncelikli İllerde Haşaratla Mücadele Projesi" adı altında protokol yapılmıştır. Buna göre, Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Balıkesir, Nevşehir, Mersin, Adana ve Hatay illerindeki haşaratla mücadele amacıyla kullanılacak ilaçların satın alımı için Bakanlığımız bütçesinden belli bir miktar ödenek her yıl Sağlık Bakanlığına aktarılmaktadır.
 
Projenin Hedefleri
 
- Sivrisinek üreme alanlarında, sivrisinek larvalarının ergin hale gelmeden yok edilmesini sağlamak,

- Uçkun hale gelmiş sivrisinekleri açık alan sislemesi çalışmalarıyla yok etmek veya populasyonu en aza indirgemek,

- Kış aylarında kışlaklara çekilen sivrisineklerle mücadeleye yönelik program hazırlamak ve uygulamak,

- Turizm yörelerinde bu güne kadar yapılan mücadele çalışmalarını değerlendirmektir.
 
Proje Sorumluluğu
 
- Merkezde : Sağlık Bakanlığı adına Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Adına Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Daire Başkanlığı Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü,

- İllerde: İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür.
 
Projenin Kapsamı
 
- Turizm yörelerindeki İl Sağlık ve Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile temasa geçmek suretiyle sivrisinek mücadelesinin ileriye yönelik projeksiyonlarının hazırlanması,

- Sivrisinek üreme yerlerinin tespiti ve haritalanması,

- Larvasit uygulama programının mekanik ve biyolojik olarak gerektiğinde de entegre mücadele şeklinde uygulanması,

- Uçkun sivrisinek mücadele programının yaz ve kış aylarında mevsim özelliklerine göre uygulanması,

- Toplum liderleri aracılığıyla halka sinek ve sivrisineklerin üreme ortamları ve mücadelesi konusunda gerekli bilgilerin verilmesi,

- Bu illerde bulunan otel yöneticilerinin işletme bünyesinde ve havuzlarda uygulayacakları mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi,

- Turizm yörelerinde çalışmaların yerinde tespiti, sahayla ilgili kontrollerin 3 ayda bir yapılması ve bu incelemelerin sonunda oluşturulacak raporun Zoonotik ve Vektörel Daire Başkanlığına sunulması, -Bir yıllık çalışma sonunda Aralık ayı içinde projenin genel değerlendirmesi ve ileriye yönelik planların hazırlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Zoonotik ve Vektörel Daire Başkanlığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje İnşaat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerin de katılacağı Proje Değerlendirme Toplantısının yapılması.
 
Eğitim Planı
 
Hedefler :

- Turizm yörelerinde geçmişten bugüne kadar sivrisinek mücadelesinde uygulanan kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerin tespiti ile bu bilgilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek istatistikî sonuçların elde edilebilmesi,

- Turizm yörelerinde her bölge için ayrı, ayrı en etkin mücadele yönteminin belirlenerek uygulanması ve değişik tekniklerin entegrasyonunun sağlanabilmesi,

- Uygulanan mücadele yöntemleriyle sivrisinek popülâsyonunun minimum düzeye indirilmesinin öneminin açıklanabilmesi, 

- Halkın ve Otel Yöneticilerinin eğitim programlarına katılabilmesi ve kendi bünyelerinde yapması zorunlu mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.
 
Eğitim Konuları :
 
- Vektör sivrisinek hakkında biyolojik bilgi,

- Vektör Kontrol Mücadelesi yöntemleri,

- Sivrisinek üreme yerlerinin tespiti ve haritalandırılması,

- Mücadelede kullanılan ilaçlar ve dozajları,

- Turistik otellerin havuzlarında kullanılacak teknikler.