YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

Genel İşler:
1.Bakan Onayı İş Akış Şeması
2.Genel Müdür Onayı İş Akış Şeması
3.Daire Başkanı Onayı İş Akış Şeması
4.Koordinasyon İşlemleri İş Akış Şeması

İç Kontrol:
1.İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İş Akış Şeması
2.İç Kontrol Sisteminin Uygulanması İş Akış Şeması
3.İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi İş Akış Şeması

Koordinasyon ve Sektörel İlişkiler Şube Müdürlüğü
Haftalık Etkinlik Raporlarına İlişkin İşlemler İş Akış Şeması

Mali İşler ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Satın Alma
1.Ödeme Emri Belgesi Düzenlenmesi İş Akış Şeması
2.Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması
3.Doğrudan Temin İş Akış Süreci
4.İhale İş Akış Şeması

Maaş

Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Mevzuat ve Evrak Şube Müdürlüğü
1.Gelen Evrak İş Akış Şeması
2.Giden Evrak İş Akış Şeması

Personel Şube Müdürlüğü
1.Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
2.Personele Yeşil Pasaport Verilmesi İş Akış Şeması
3.Puantaj Cetveli İş Akış Şeması
4.Yeni Personel İşe Başlama İş Akış Şeması

Stratejik Planlama ve Bütçe Şube Müdürlüğü
1.Ayrıntılı Harcama Programı (Ahp) İş Akış Şeması
2.Bütçe Hazırlık Ve Teklifi İş Akış Şeması
3.Genel Müdürlük Yatırım Programı Hazırlık İşlemleri İş Akış Şeması
4.Ek Ödenek Ve Yedek Ödenek Talebi İş Akış Şeması
5.Ödenek Aktarma İş Akış Şeması
6.Ödenek Gönderme/Tenkis İşlemleri İş Akış Şeması
7.Performans Programı İş Akış Şeması (Stratejik Plan Ve Performans Program Ve Revizyonları)
8.SGB’ye Düzenli Aralıklarla Bildirilen Raporlar İş Akış Şeması

Taşınır Kayıt İşlemleri
1.Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması
2.Taşınır Talepleri İş Akış Şeması
3.Hurdaların Kayıttan Düşülmesi İşlemleri İş Akış Şeması
4.Devir Yoluyla Kayıttan Düşme İşlemleri İş Akış Şeması
5.Sayım Noksanı İle Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
6.Taşınır Çıkış İşlemlerinin Muhasebeye Bildirilmesi İş Akış Şeması
7.Taşınır Giriş İşlemleri İş Akış Şeması