YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024-1 yayınlanmıştır.

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla Bakanlığımız tarafından girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak Bakanlığımızca hazırlanan "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024-1" için tıklayınız.


Please click here for the "The Specification of Public Immovable Allocation for Tourism Investors 2024-1" in English.