YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19.06.2013 - Turizm İstatistikleri Revizyon Duyurusu

Turizm İstatistikleri Revizyonu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Eurostat ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası ihtiyaçları gözeten istatistikler üretme görevini sürdürmektedir.

Bugüne değin Bakanlığımızca yayınlanan bültenler içeriğinde yalnız yabancı ziyaretçi sayıları yer almaktaydı. Uluslararası uyumu sağlamak amacıyla, revizyon kapsamında yabancı ziyaretçi sayılarına, yurt dışında ikamet eden vatandaş sayılarının eklenmesi suretiyle toplam ziyaretçi sayıları elde edilmiştir. Yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçiler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verileri derlenerek elde edilmiştir. Değişiklik “Giriş-Çıkış Yapan Ziyaretçi, Yabancı ve Vatandaşlar” bültenine iki tablo eklenerek Nisan ayı bültenine yansıtılmıştır.

“Ziyaretçiler” ve “Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaş Ziyaretçiler” tabloları her 3 aylık (çeyreklik) dönemler sonunda Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni’nin yayınlanmasını takiben güncellenecektir. Söz konusu revize çalışmaları 2003–2012 yılları için geriye dönük güncellenmiş ve internet ortamında yayınlanmıştır.

Dünya Turizm Örgütü Nisan Ayı Barometresi’ nde yayınlanmış ziyaretçi sayıları revize edilmiş istatistiklerdir. Ancak yayınlanan değerler Dünya Turizm Örgütü’ nce ziyaretçi sayısından günübirlikçilerin düşülmesi suretiyle elde edilmiş turist sayısını yansıtmaktadır.

Dünya Turizm Örgütü turizm geliri ve gideri tablolarındaki veriler ile Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerinin örtüşmemesinin nedeni Dünya Turizm Örgütü’nün veri kaynağı olarak T.C. Merkez Bankası “Ödemeler Dengesi/Cari İşlemler Hesabı/Turizm” kalemini kullanmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla T.C. Merkez Bankası’nca farklı kalemlerde izlenen  “uluslararası ulaşım harcamaları” ile “GSM dolaşım harcamaları” dünya sıralaması tablolarına yansımamaktadır.

               Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu ziyaretçi sayılarında çıkış verilerini esas almaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinde ise giriş sayıları kullanılmaktadır. Ülkemize gelen ziyaretçi sayıları için Bakanlık verilerinden, turizm geliri ile ilgili hesaplamalar söz konusu olduğunda ise Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerinden faydalanılması yerinde olacaktır.
 
 
Güncellenme tarihi: 19.06.2013