YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Atatürk Kültür Merkezi

Açılış Tarihi27.12.1987

Arsa Alanı81.420
Bina Oturum Alanı (m2)11.000
Kullanım alanı (m2) 24.500
AdresiHipodrom Ulus-ANKARA
Tel : 0312-384 50 50 (pbx)
Faks : 0312-384 50 60
 
Amacı

Ankara'da, eski Hipodrom ile bugünkü Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisinde, 29 Ekim 1981’de 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk'ün doğumunun 100. Yılında, Atatürk'ün anısına armağan edilmesi amacıyla ve Cumhuriyetin sembolü olarak planlanmıştır.
 

PLANLAMA, UYGULAMA, TASARIM

Atatürk'ün doğumunun 100. Yılı faaliyetlerini yürütmekle görevli 100. Yıl Kutlama Koordinasyon Kurulu 2302 Sayılı Kanun gereğince Atatürk Kültür Merkezi’nin projelendirme işinin Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmesini ve projenin ulusal bir yarışma ile elde edilmesini uygun görmüştür.

Atatürk Kültür Merkezi kongre salonu, konser salonu, opera-bale binası, tiyatro binası, müze, sergi salonu, kütüphane ve genel hizmetler binalarından oluşmaktadır ve toplam inşaat alanı yaklaşık 81.420 m2’dir.

Atatürk Kültür Merkezi binalarından müze, sergi salonu ve kütüphane ile ilgili olanlar genel yerleşim planı ile birlikte ilk etapta yarışmaya çıkarılmıştır.Yarışmaya 52 adet proje katılmış, projeler Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Proje Yarışma Yönetmeliği’ne göre konunun uzmanı olan üyelerden oluşan jüri tarafından 22-26 Haziran 1981 tarihleri arasında değerlendirilmiş, Y.Mimar Filiz ERKAL ve Y.Müh. Mimar Coşkun ERKAL 'a ait proje birincilik ödülüne layık bulunmuştur. Bu projede müze, sergi salonu, kütüphane bölümlerini içeren yapı grubu, bütün alanı içinde kare tabanlı piramit olarak ele alınmıştır.

Projelendirmede, çevredeki rekreasyon alanlarıyla uyumlu ve aynı zamanda Atatürk'ün anısını simgeleyecek anıtsal bir bütüne varacak şekilde Cumhuriyet Devri Müzesi 3 katlı bir yapı olarak ele alınmış, bunu modern Sanat Müzesi ve galerileri çevreleyerek, dışta çevreye uyumlu çizgilerle anıtsal etki oluşturulmuş; içte ise müze tekniğine uygun sergileme alanları düzenlenmiştir.

Programda en önemli konu, yurdumuzun ilk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri Müzesi ile Bilim -Teknoloji ve Tabiat Tarihi Müzesi’nden oluşan Cumhuriyet Devrimi Müzesi olup, ayrıca Resim - Heykel Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerileri ile halka açık çeşitli sanat ve el sanatları atölyeleri ile halk müziği ve oyunları çalışma salonları, iki küçük kütüphane ve toplantı salonu bulunmaktadır.
Geniş bir arazi içerisinde yer alan Kültür Merkezi atölyelerinde resim, heykel ve seramik konularında kurslar verilmektedir. Yaklaşık olarak 500 adet Bakanlığımız kadrolu sanatçısı Klasik Türk Müziği, Halk Müziği, Çok Sesli Koro, Devlet Halk Dansları bünyesinde çalışmalarını yürütmektedirler.

Bakanlığımıza bağlı Sinema Telif Hakları Genel Müdürlüğü Arşiv ve Teknik Prodüksiyon Şubesi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Arşivleri, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü depoları, Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü depoları, Türk Cumhuriyetleri Müziği Topluluğu, Gençlik Folklor Oyunları Topluluğu gibi birimlerde binamızda yerleşik olarak faaliyette bulunmaktadır.
Geniş bir kapalı alana sahip olan resim sergi galerisi ile bina çevresindeki açık alan, ulusal ve uluslararası fuar organizasyonları, konser, yarışmalar gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadır.

Binanın zemin katında yer alan 230 izleyici kapasiteli toplantı salonu, çeşitli toplantıların yapılmasına uygun olabilecek şekilde yapılmıştır. Özellikle çocuk tiyatrosu ve yoğun dekoru olmayan tiyatro oyunları için de kullanıma uygundur. Ayrıca, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 35 mm lik sinema makinesi ve perdesi yerleştirilerek sinema filmleri gösterimine uygun bir salon haline getirilmiştir. Toplantı salonumuz her yıl Bakanlığımızca belirlenen ücretlerle özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına kiralanabilmektedir. Ticari amaç gütmeyen kültür ve sanat faaliyetleri Kültür Bakanlığımızın izniyle ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

Güzel sanatlar atölyelerimizdeki resim, heykel, seramik ve desen kurslarımız yoğun talep görmekte ve her yıl yaklaşık 250 katılımcıya hizmet vermektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güzel Sanatlar Galerisi :
• Kapasite : Asma katı ile birlikte kullanılmaktadır.
• Boyut : 3.500 m2
• Teknik Özellikler : Duvarlara yerleştirilebilecek sergi ürünleri için spot armatürlerle aydınlatma ve merkezi müzik yayın sistemi mevcuttur.
• Kullanım Özellikleri : Resim, fotoğraf, grafik, seramik, heykel, el sanatları ürünleri vb.nin sergilenmesi ve fuar organizasyonu için gerekli donanıma sahiptir.

Toplantı Salonu :
• Kapasite : 230 kişi
• Boyut : 700 m2
• Mekan Özellikleri : Isıtma-havalandırma sistemi mevcuttur. Sahne, ses ve ışık sistemi özellik gerektiren tiyatro ve konser gibi özel işlevler için yeterli olmayıp, genellikle toplantı ve sempozyum gibi amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır.
• Kullanım Özellikleri : Çeşitli toplantıların yapılmasına uygun olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle çocuk tiyatrosu ve yoğun dekoru olmayan tiyatro oyunları için de kullanıma uygundur. 35 mm.’lik sinema makinesi ve perdesi yerleştirilerek sinema filmleri gösterimine uygun bir salon haline getirilmiştir.

Cumhuriyet Devri Müzesi :
• Eser Kapasitesi : 445 adet
• Boyut : 2.500 m2
• Teknik Özellikler : Ses ve ışık ile 15 dakika süren Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca lisanlarında multivizyon gösterileri yapılmaktadır.
• Kullanım Özellikleri : Atatürk’e ait çeşitli eser ve resimler ile Cumhuriyet döneminde kurulan yapıtlara ait maket ve örnekler yer almaktadır.

Atatürk İhtisas ve Folklor İhtisas Kütüphanesi :
• Kitap Kapasitesi : 10milyon adet
• Okuyucu Sayısı : 50 kişi / 1 ay
• Boyut : 310 m2
• Teknik Özellikler : Isıtma-havalandırma sistemi mevcuttur.
• Kullanım Özellikleri : Atatürk İhtisas Kütüphanesi’nde Atatürk, Kurtuluş Savaşı, devrimlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla ilgili çeşitli kitaplar, Folklor İhtisas Kütüphanesi’nde ise halk kültürümüzle ilgili kaynakça ve kitaplar bulunmaktadır. Ödünç kitap verilmemektedir.Kurum fotokopi imkanları kısıtlı olarak kullanılabilmektedir.

İşlikler – Atölyeler :
Kullanıcı Sayısı : 250 kişi / 1 yıl
• Boyut : 600 m2
• Mekan Özellikleri : 2 adet seramik fırını, alet dolabı, çamur teknesi, şövalyeler, depo, heykel rafları mevcuttur.
• Teknik Özellikler : Mevcut iki adet sınıf, radyatör ve rezistanslı cihazlarla ısıtılmaktadır. Atölyelerde su tesisatı mevcuttur.
• Kullanım Özellikleri : Resim, heykel, seramik ve desen kursları verilmektedir. Kurslar, yılın sekiz ayı süresince devam etmektedir. Her yıl sezon sonunda kursiyerler eserlerini galerimizde 1 hafta süre ile sergilemektedir.

Çalışma Salonları :
• Kullanıcı Sayısı : 500 kişi / yıl
• Boyut : 1.900 m2
• Mekan Özellikleri : Koro personeli ve halk dansları ekipleri tarafından kullanılan salonlar ihtiyaca göre tam donanımlı olarak düzenlenmiştir.
• Teknik Özellikler : Çalışma salonlarının hemen hemen her biri, bağımsız klima cihazları ile donatılmıştır. Mekanlar bina havalandırma tesisatına da bağlıdır.
• Kullanım Özellikleri : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan birimlere ait Çok Sesli Koro, Klasik Türk Müziği Korosu, Halk Müziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Çocuk Korosu salonları mevcuttur. Bu korolarda kurumumuz kadrolu personeli çalışmalarını yürütmektedir.

Kafeterya :
• Kullanıcı Kapasitesi : 200 kişi
• Boyut : 600 m2
• Mekan Özellikleri : Yazın bina dışında da faaliyet gösterebilen kafeterya bina personeli ve ziyaretçilere hizmet vermektedir.
• Teknik Özellikler : Geniş pencere cephesi ile gündüz aydınlatma ihtiyacı olmayan kafeterya mekanında akşam saatlerinde hizmet verebilecek şekilde aydınlatma mevcuttur.
• Kullanım Özellikleri : Sıcak ve soğuk içecekler ile büfe türü yiyecek çeşitleri bulunmaktadır. Sıcak yemek çeşitleri mevcut değildir. Haftanın her günü sabah erken saatlerden, binadaki faaliyetlere göre akşam geç saatlere kadar hizmet verilen kafeterya, nişan veya düğün gibi toplantılara uygun değildir. Ancak, kokteyl veya kutlama gibi etkinlikler Müdüriyetin izni ile yapılabilmektedir.