YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Üstyapı Projeleri (Bakanlığımız Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı)

Hizmet Yapılarına yönelik çalışmalar:
 
Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Binaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binaları, Turizm Danışma Bürolarına ait yapım, bakım-onarım işlerine ilişkin proje ve yapı denetim işleri Başkanlığımız tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Ayrıca, Hizmet Binalarının yapım, bakım-onarım, tadilat ve deprem tahkikine ilişkin ödenek talepleri de bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır. 
   
2016 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 131.390.-TL ödenek gönderilmiştir.
 
2017 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 2.463.330.-TL ödenek gönderilmiştir.     
 
2018 yılında; Bakanlığımız Hizmet Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım, Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 3.625.000.-TL ödenek gönderilmiştir.      

2019 yılında; Hizmet Binası Bakım ve Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 98.220.-TL ödenek gönderilmiştir.   

2020 yılında; Hizmet Binası Bakım ve Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 150.000.-TL ödenek gönderilmiştir. 
 
2021 yılında; Hizmet Binası Bakım ve Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 82.600.-TL ödenek gönderilmiştir.   
 
2022 yılında; Hizmet Binası Bakım ve Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 483.800.-TL ödenek gönderilmiştir.

2023 yılında; 

Hizmet Binası Bakım ve Onarım, Tadilat ve Deprem Güçlendirme Yapım İşleri için 600.000.-TL 
  
ödenek ayrılmıştır.