YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Plajlar için Mavi Bayrak kriterleri

Dünyada gelişen çevreyi koruma bilincine paralel olarak Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından plajlar için belirlenen 27 kriter, 2013 yılı itibariyle 33 e çıkarılmıştır. Bu kriterlerin bir kısmı zorunlu(z), bir kısmı klavuz (k) kriterlerdir. Bu kriterleri sağlayan plajlara 1 yıl süre ile Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.

Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme

1. Mavi Bayrak Programı ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z) 
2. Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmelidir. (z) 
3. Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. (z) 
4.  Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir.(z) 
5.  Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir. (z) 
6.  Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z) 

Yüzme Suyu Kalitesi

7. Numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. (z) 
8. Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. (z) 
9. Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. (z)
10. Yüzme suyunun Fekal Koliform (E.Coli) ve Fekal Streptekok/Enterekok (FS/IE) değerleri, Mavi Bayrak için belirlenen limitler içerisinde olmalıdır. (z) 
11. Yüzme suyu, fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen kriterlere uygun olmalıdır. (z) 

Çevre Yönetimi

12.   Plajın bağlı bulunduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturmalıdır. (k)
13.   Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara uymalıdır. (z) 
14.   Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. (z)
15.   Plaj temiz olmalıdır. (z)
16.   Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. (z)
17.   Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. (z)
18.   Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır. (z)
19.   Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunmalıdır. (z)
20.   Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) temiz tutulmalıdır. (z) 
21.   Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) atık su sistemine bağlı olmalıdır. (z) 
22.   Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (z)
23.   Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. (z)
24.   Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. (z)
25.   Yörede yörede deniz ve tatlı su hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır. (z) 
26.   Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb) teşvik edilmelidir. (k)

Güvenlik ve Hizmetler

27.   İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır. (z)
28.    Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (z) 
29.   Kirlik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. (z)
30.   Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (z)
31.   Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. (z) 
32.   Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (k)
33.   Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim rampası bulunmalıdır. (z)