YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14.03.2012 - Türk Bayraklı Yatları Belgelendirme Yetkisi İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine Devredildi

24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında belgelendirilen, bünyesinde Türk bayraklı yatların faaliyette bulunduğu deniz turizmi araçları işletmelerine verilen Deniz Turizmi Araçları Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgelerinin düzenlenmesi yetkisi, Bakanlık Makamı Oluru ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine devredilmiştir.

01.03.2012 tarihinden sonra, Türk bayraklı yatların deniz turizmi araçları turizm yatırımı ve işletmesi belgesi talepleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacaktır.

Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 35 inci maddesi kapsamında faaliyette bulunan yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarını kiralayan deniz turizmi araçları işletmeleri ile aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi kapsamında Türkiye dışında kurulu yabancı bayraklı deniz turizmi araçları işletmeleri ile bu işletmelerin Türkiye’deki temsilciliğini üstlenen işletmelerin belgelendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir.