YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

26.01.2015 -Turistik Tesis Birim Maliyetleri (2015 yılı)

2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" ve "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarından tahsis edilmesi gereken bedellerinin tespiti için yapılacak işlemlere esas olmak üzere, Bakanlığımızca turistik tesisler için belirlenen 2015 yılı Birim Maliyetleri Listesi için tıklayınız.