YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kontrolörler Kurulu Başkanlığı

Turizm Yatırım ve İşletmesi Belgesi taleplerini incelemek, denetimlerini yapmak, belgelendirme, değerlendirme ve izleme işlemlerini yürütmek, seyahat acentaları ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin denetimlerini yapmak ve bunun yanı sıra kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemeleri ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

FAALİYETLER

İnceleme ve Belgelendirme :

Tesisler ve Deniz Turizmi Dairesi Başkanlığı kaldırılarak bu Başkanlığın görevlerinin bir bölümü (İnceleme ve Belgelendirme) Kontrolörler Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Buna göre Tesisler ve Yat İşletmelerine ait turizm yatırım ve işletme belgesi taleplerini incelemek ve belgelendirmek, Kontrolorler kurulu tarafından yürütülmektedir.

Denetim:

- Bakanlığımızdan belgeli ya da belge talebinde bulunan tesislerin denetimi ( 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca çıkarılmış bulunan Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde)
- Seyahat Acentaları denetimleri (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde)
- Yat limanları ve yat işletmelerinin denetimi
- Belgeli Turizm Yatırım ve İşletmeleri Hakkında Bakanlığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi
- Turizm yatırımı ve işletmesi belgeli tesislere ilişkin tadilat, sınıf, tür, kapasite değişikliği vb. taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

Sınıflandırma:

Belgeli Turizm İşletmelerinde, bu işletmelerin geliştirilmesi ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi, işletmeye yönelik özelliklerin değerlendirilmesi ve turizm işletmeleri arasında standardizasyonun sağlanması ve bu sayede uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla, 2 Bakanlık Kontrolörü ve 1 sektör temsilcisi ya da 3 Bakanlık kontrolörlerinden oluşan sınıflandırma komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda işletmelerin sınıflarını belirlenmektedir.

Mevzuat Çalışmaları:

Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelikte gereken değişiklikler yapılmış, yeni yönetmelik 21.06.2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Turizm Tesisleri İşlemleri