YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Acentaların Faaliyetleri İle İlgili Şikayet Başvurusu

İSTENEN BELGELER

1.Başvuru Dilekçesi
Bakanlığımıza şikayetle ilgili dilekçeyle başvuru yapılır.

2. Şikayete ilişkin belgeler
Şikayetle ilgili olarak katılınan tura ilişkin tur programı, sözleşme, yatırılan ücretle ilgili banka dekontu, faturalar ve benzeri belgeler ile varsa şikayetle ilgili olarak acenta ile yapılan yazışmaların birer sureti verilir.

- Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir.
- Bakanlığa verilen belgelerde yer alan acentanın ünvanı, adresi gibi bilgilerin birbiriyle uyumlu olması gerekir.

İŞLEM SÜRECİ
Konuya ilişkin acentanın savunması alınır. Yapılan incelemede; şikayetçinin şikayetinde haklı olduğunun anlaşılması halinde 1618 sayılı Yasa gereği acenta hakkında cezai yaptırımlar uygulanır.

ALACAK HUSUSU
Acentanın Bakanlığımız nezdindeki teminatına haciz uygulanabilmesi için borcun, seyahat acentalığı faaliyetinden kaynaklanması ve bu durumunda icra istem yazısında açıkca belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca icra dairelerinden Bakanlığımıza ulaşan istem yazılarına Bakanlığımız evrak kaydına giriş yaptığı tarih ve sayıya göre işlem yapılmaktadır.