YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM GELİRLERİ VE GİDERLERİ


Türkiye İstatistik Kurumu  tarafından Turizm İstatistiklerinde Yapılan Yöntem Değişikliği ve İstatistiklerde Yapılan Revizyon çalışması sonucu Ülkemiz turizm gelirleri  2012 yılından itibaren revize edilmiştir. 
TÜİK Turizm İstatistikleri Ocak-Eylül 2022 dönemi 3.çeyrek haber bülteni ve revizyon çalışmalarına https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-III.-Ceyrek:-Temmuz---Eylul,-2022-45788&dil=1 linki üzerinden ulaşılması mümkündür. Söz konusu revizyon kapsamında sayfamızda yer almakta olan turizm geliri, gideri ve ortalama harcama tablolarında güncelleme çalışmaları devam etmektedir.