YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Belgeli Tesis İstatistikleri


28.07.2021 tarih ve 7334 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun geçici 11 inci maddesindeki; “maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir.

İbaresi gereğince kanun maddesinin yürürlüğü girdiği tarihten önce belediye belgeli olarak faaliyet gösteren konaklama tesislerine Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Belgelendirme süreci tamamlanan bu tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki linkte yayımlanmaktadır.

https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesis-istatistikleri.html