YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Mali Yardım Projeleri

2019 YILI MALİ YARDIM PROJELERİ

Kültür Turizm Bölgeleri Altyapı Destekleme Projeleri :  19.881.000.-TL    

Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 25.000.000.-TL

Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 35.000.000.-TL

İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 17.961.000.-TL

Frig Yolları : 4.500.000.-TL

Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 1.000.000.-TL

olmak üzere toplam 103.342.000.-TL ödenek ayrılmıştır.