YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Mali Yardım Projeleri

Kış Turizmi Altyapı Uygulamaları : 36.592.000.-TL

Termal Turizm Altyapı Uygulamaları : 43.289.000.-TL

İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı Yapımı : 17.961.000.-TL

Frig Yolları : 4.500.000.-TL

Hizmet Binası Bakım ve Onarımı : 1.000.000.-TL

olmak üzere toplam 103.342.000.-TL ödenek gönderilmiştir.