YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Nakit Teminat İade İşlemleri

NAKİT TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİ

1- Nakit teminat iadesi müracaatlarında Banka IBAN numarası uyumlu Vergi Numarası,
  Şahıs olması halinde T.C.Kimlik Numarası, banka şubesi ve kodonun bildirilmesi,
2- Paranın yatırıldığını gösteren dekont yada hak sahibi ile müracaat edenin uyumlu olması,
3- Dekontta parayı yatıran ile müracaat edenin farklı olması halinde noter tasdikli temsile ilişkin  belgenin gönderilmesi,
4- Hak sahibi müracaatının dilekçe ekinde yukarda belirtilen eklerle ve hususlara göre Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.  
5- Seyahat Acentası Bilgi Güncelleme Formu