YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnceleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

- Turizm işletmelerinin yatırım veya işletmeciliği taleplerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre incelemek, değerlendirmek, varsa eksikliklerini bildirmek, Kontrolörler Kurulu Başkanlığından denetime alınmasını talep etmek ve denetim raporuna istinaden belgelendirme işlemlerini yapmak,

- Turizm işletmelerinin belge iptali, belge devri, tadilat, tür, statü değişikliği vb. işlemlerini incelemek, değerlendirmek, varsa eksikliklerini bildirmek, yapılan değerlendirme ve gereken hallerde Kontrolörler Kurulu Başkanlığından denetim yapılmasını istemek,

- Değerlendirme Kurulunun gündemini hazırlamak ve bu Kurul Kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemleri yapmak,

- Belgeli turizm işletmelerine ilişkin her türlü şikâyeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

- Belgeli deniz turizmi tesis ve araçları işletmelerin periyodik olarak dosyalarını incelemek, eksiklerinin giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve işletmelerin yılsonu itibariyle faaliyetlerini değerlendirmek,

- Belgeli turizm işletmelerinin hizmet kalitelerinin artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapmak,

- Kontrolörler Kurulu Raporu gereği belge başvurusunda bulunan tesislerin yazışmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

- Turizm işletmelerine yönelik yürütülen uluslararası ve ulusal proje çalışmalarında Bakanlığı temsil etmek,

- Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.